Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 01-06-12 20:10, Cor Nouws schreef:
Paul van der Vlis wrote (01-06-12 17:49)

Zonder dit lettertype op mijn computer functioneert het lettertype
anders prima. Tenminste in het sjabloon wat de ontwerper heeft geleverd.

LibreOffice zoekt een vervangend lettertype, als het in het document
gebruikte niet aanwezig is.
Dat kan er (ongeveer) goed uit zien.

Blijkbaar is het dus genoeg dat alle PC's van die klant bij een sjabloon
op de fileserver kunnen. De klant heeft dit lettertype ook niet op de
PC's.

Ook daar lijkt het goed, maar kan het best verkeerd zijn.

Ah, je hebt gelijk. Als ik naar "opmaak | teken" ga zie ik het daar wel
staan, maar onderaan ook een opmerking "Dit lettertype is niet
geinstalleerd. Het meest overeenkomende lettertype wordt gebruikt". Welk
vervangend lettertype wordt gebruikt is niet duidelijk.

Overigens raar om een documentstijl te ontwerpen, en dan het gebruikte
lettertype niet beschikbaar te hebben :-)

Inderdaad, daarom ben ik ook nieuwsgierige over wat normaal is.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.