Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

Dit lettertype moet aanwezig zijn op jouw computer. Sommige lettertypes zijn gratis, andere moet je kopen. Dit kun je het beste navragen bij het ontwerpbureau of de klant. De klant zal dit lettertype namelijk ook op al zijn computers geïnstalleerd moeten hebben.
Gr. JaapOp 1-6-2012 16:02, Paul van der Vlis schreef:
Hallo,

Een klant heeft briefpapier laten maken bij een ontwerpbureau wat alleen
MS Office heeft, het is zo niet bruikbaar.
Ik heb het maar even opnieuw gemaakt want het deed raar.

Punt is alleen dat ik in dit nieuwe document niet het lettertype heb wat
het ontwerpbureau heeft gebruikt. Blijkbaar zat dat ingebakken in het
document.

Mag ik een dergelijk lettertype gebruiken en kan het uit het document
worden gehaald?  Of is het misschien mogelijk om in een document alles
te wissen, behalve het lettertype?

Groet,
Paul.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.