Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 01-06-12 19:28, Jan Kolloffel schreef:
Als er sprake is van een Windows computer èn een Word document kan het
lettertype bijgesloten (ik denk beter:  ingesloten) zijn in het
document.  

De ontwerper heeft een Mac en heeft het afgeleverd als Word document
(.doc). Mijn klant gebruikt OpenOffice. Het lettertype wordt dus
weergegeven.

MS Word kent die optie om te voorkomen dat een niet
geïnstalleerd lettertype onjuist wordt weergegeven.  Op dit moment heb
ik alleen MS Off. 14 (2010) beschikbaar en daar kun je bij de Opties >
Opslaan aangeven dat het(de) gebruikte lettertype(n) moet(en) worden
ingesloten;  voor zover ik mij herinner kon dit bij eerdere versies van
MS Word ook al.  De ontvanger krijgt dan een wat groter bestand door het
ingesloten lettertype bestand en dat bewerkstelligt de juiste weergave
van het lettertype en de ontvanger kan dat ook gebruiken.  Ik weet niet
meer of dat lettertype dan ook op andere computers kan worden
geïnstalleerd of in andere documenten kan worden gebruikt (tenzij je het
betreffende bestand onder een andere naam opslaat misschien) of dat het
exclusief bij dat document/bestand moet/zal blijven.

Interessant is ook de vraag of je het font in zo'n sjabloon ook mag
gebruiken voor b.v. vele brieven of dat je officieel een licentie op dat
font moet hebben.

Bij LibreOffice heb ik deze optie (nog) niet kunnen vinden.

Het lijkt me dat het een font kan laten zien.

Als het door Piet Jan Koeleman gestuurde ZIP-bestand niet precies is wat
je zoekt, gewoon even 'googelen' op de fontnaam en je vind verschillende
aanbieders van het bedoeld font, ook officieel gratis beschikbare
versies. Onder meer hier vond ik b.v. de 'light' versie:
http://fontzone.net/font-details/MyriadPro-Light/ maar zij hebben ook
regular en bold.  Het was wel van het 'moderne' Open Font' type (.odf)

Het punt is niet zozeer het verkrijgen van het lettertype. Ik ken mensen
die veel lettertypes hebben en me graag een plezier doen.
Het gaat me meer om wat officieel mag, en wat normaal is als je iets
laat ontwerpen.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.

Jan


Op 01-06-12 17:49, Paul van der Vlis schreef:
Op 01-06-12 16:11, Jaap van de Putte schreef:
Dag Paul,

Dit lettertype moet aanwezig zijn op jouw computer.
Zonder dit lettertype op mijn computer functioneert het lettertype
anders prima. Tenminste in het sjabloon wat de ontwerper heeft geleverd.

Heeft de ontwerper iets verkeerds gedaan?
Heb ik nu illigale software?

Sommige lettertypes
zijn gratis, andere moet je kopen. Dit kun je het beste navragen bij het
ontwerpbureau of de klant. De klant zal dit lettertype namelijk ook op
al zijn computers geïnstalleerd moeten hebben.
Blijkbaar is het dus genoeg dat alle PC's van die klant bij een sjabloon
op de fileserver kunnen. De klant heeft dit lettertype ook niet op de
PC's.

Bedankt voor het meedenken!

Groet,
Paul.


Gr. JaapOp 1-6-2012 16:02, Paul van der Vlis schreef:
Hallo,

Een klant heeft briefpapier laten maken bij een ontwerpbureau wat
alleen
MS Office heeft, het is zo niet bruikbaar.
Ik heb het maar even opnieuw gemaakt want het deed raar.

Punt is alleen dat ik in dit nieuwe document niet het lettertype heb
wat
het ontwerpbureau heeft gebruikt. Blijkbaar zat dat ingebakken in het
document.

Mag ik een dergelijk lettertype gebruiken en kan het uit het document
worden gehaald?  Of is het misschien mogelijk om in een document alles
te wissen, behalve het lettertype?

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.