Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 2 juni 2012 10:16 schreef plmvantooren@hetnet.nl:

Ik ben wellicht niet helemaal duidelijk geweest. Daarom hieronder 2
schermafdrukken , de 1ste vóór de sorteren, de 2de na de sortering.

In de 1ste is te zien de volgorde zoals ik deze  ontvang, i de 2de  de
volgorde na het sorteren.
De datums zonder begin-nul blijven staan, de anderen zijn goed
gesorteerd, zoals het behoort.

We moeten eerst weten hoe de datums zijn opgeslagen.
Typ Ctrl+F8. Dan worden getallen blauw, uitkomsten van formules groen en tekst zwart.
Wat is het resultaat bij de datums? Indien zwart zie mijn vorige bericht.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.