Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Heren,

Ik gebruik Calc onder meer voor het bijhouden van mijn bankrekeningen.
Het valt mij allang op, dat bij het sorteren van de overschrijvingen op datum, de datums niet 
helemaal goed gaat.

De werkwijze is als volgt:
1. Ik download de rekeningen vanaf de bank(en)
2. Dit zijn Excel-bestanden met csv-extensie
3. Ik open deze .csv-bestanden in Calc
4. Ik sorteer de overschrijvingen op datum in de volgorde van de eerste naar de laatste.
  (De banken geven de lijst met overschrijvingen in de volgorde van de laatste naar de eerste)
5. Zolang de datum geen begin heeft met een nul, zoals bijv. 01-06 gaat alles goed.
  Is dat wel het geval, dan werkt de sortering niet.

De datums bijvoorbeeld in de reeks zoals hier onder is weergegeven geeft als resultaat:

   01-06-2012 
   01-06-2012 
   28-05-2012 
   28-05-2012 
   30-05-2012 
   30-05-2012 
   30-05-2012 
   30-05-2012 
   31-05-2012 


Is dit te wijzigen op zo’n manier, dat de sortering wel goed werkt met een datum, die start met een 
nul, zoals 01-06-etc?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.