Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Mijn excuses, welgemeend.

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Alex Plantema
Sent: Saturday, June 02, 2012 9:44 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Foutje bij sorteren in Calc

Op zaterdag 2 juni 2012 09:28 schreef plmvantooren@hetnet.nl:

Heren,

Zitten hier geen dames?

Ik gebruik Calc onder meer voor het bijhouden van mijn bankrekeningen.
Het valt mij allang op, dat bij het sorteren van de overschrijvingen
op datum, de datums niet helemaal goed gaat.

Als je een CSV-bestand met Calc opent, krijg je een venster waarin je o.a. het scheidingsteken kunt instellen.
Ook kun je per kolom aangeven hoe de data geïnterpreteerd moeten worden.
Stel je bij de datum niets in, dan wordt die als tekst opgeslagen en verkeerd gesorteerd.
Klik daarom op de kolomkop van de datum en kies als kolomtype Datum (DMJ).
Dan moet het goed gaan.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.