Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexOp 02-06-2012 12:18, Paul van der Vlis schreef:
De ontwerper heeft een Mac en heeft het afgeleverd als Word document (.doc). Mijn klant gebruikt OpenOffice. Het lettertype wordt dus weergegeven.
Ik vermoed dat de MS Word versie voor de Mac ook die insluit optie heeft; Word was er tenslotte al voor de Mac toen MS nog met DOS aan het werk was omdat Windows nog niet mocht wegens octrooirechten.

Interessant is ook de vraag of je het font in zo'n sjabloon ook mag
gebruiken voor b.v. vele brieven of dat je officieel een licentie op dat
font moet hebben.
Onder meer hier vond ik b.v. de 'light' versie:
http://fontzone.net/font-details/MyriadPro-Light/ maar zij hebben ook
regular en bold.  Het was wel van het 'moderne' Open Font' type (.odf)
Voor zover ik op die website Fontzone kan nagaan is MyriadPro een gratis beschikbaar lettertype, anders was er voordat je het kunt downloaden wel om betaling gevraagd zo is mijn ervaring.

Het punt is niet zozeer het verkrijgen van het lettertype. Ik ken mensen
die veel lettertypes hebben en me graag een plezier doen.
Het gaat me meer om wat officieel mag, en wat normaal is als je iets
laat ontwerpen.

Als je iets laat ontwerpen en de maker gebruikt een gratis beschikbaar lettertype dan lijkt mij dat je dat vrij kunt gebruiken. Ik neem aan dat er voor het ontwerp als zodanig wel betaald is, maar het lijkt mij wel erg ver gaan als iemand geld vraagt voor iets dat elders gratis of in veel gevallen zelfs standaard (elk besturingssysteem komt met een stevig aantal fonts) beschikbaar is. Ik zou in analogie haast zeggen dat, als je LibreOffice bij iemand aanraad en op de computer installeert, je toch echt geen geld voor het gebruik van LibreOffice kunt vragen. Nou ja, je zou kosten van tijd voor het installeren in rekening kunnen brengen dit in analogie met ontwerpkosten.

Jan--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.