Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop wrote (08-04-12 14:44)

Ik kan het mis hebben (en dan corrigeert Cor me maar), maar ik meen me
te herinneren dat het vroeger bij het OOo forum mogelijk was om .sxw of
.odt bestanden gewoon mee te sturen.

Voor sommige bestanden werkte dat.
Nadeel is dat wat je verstuurt, bij iedereen in de mailbox komt.
Voor een 20 kB testbestandje is dat niet erg. Maar ik zou niet graag iedereen willen opzadelen met bestanden en afbeeldingen van meerdere MB's En die komen voor... Internationaal moet je er ook rekening mee houden dat er veel mensen zijn die altijd niet een snelle of betrouwbare internetverbinding hebben. Die problemen vermijd je dus door het gebruiken van een on-line dienst om bestanden te delen.

Het zou toch veel eenvoudiger zijn
als dat weer mogelijk zou zijn. Dan plak je je plaatje in zo'n document.

De on-line mogelijkheden hoeven toch niet moeilijk zijn.
Wat Theo mailde lijkt me een makkelijke.
En bij de dienst die ik pas gebruikte (http://snag.gy) kon ik gewoon met Ctrll-V mijn afbeelding plakken :-)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.