Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Theo,

De methode die jij in je voorbeeld geeft, werkt wel, maar is enorm omslachtig omdat je daarmee bij veel meer cellen lijnen aanmaakt, dan je nodig hebt. Die moet je dan allemaal weer (deels een voor een) weghalen.

Terwijl het eerder wel mogelijk was om alle lijnen weg te halen en bij vier cellen een dun of dik lijntje onderaan te zetten.

Maar dank voor het meedenken. Ik zit nu niet helemaal onthand als ik weer wat moet maken voordat (hopelijk snel) dit weer in een update is aangepast.

Groet,
Joop

Op 8-4-2012 11:57, Theo van Nunen schreef:

Hierbij een test http://www.mijnbestand.nl/Bestand-8UVVI3MIKVNK.jpg
Er was een vraag eerder over een tabel om deze te bewerken.
Stappen zijn Tabel -> tabel eigenschappen -> en verder zie plaatje.

succes en groeten Theo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.