Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik kan het mis hebben (en dan corrigeert Cor me maar), maar ik meen me te herinneren dat het vroeger bij het OOo forum mogelijk was om .sxw of .odt bestanden gewoon mee te sturen. Het zou toch veel eenvoudiger zijn als dat weer mogelijk zou zijn. Dan plak je je plaatje in zo'n document.

Groet,
Joop

Op 8-4-2012 11:57, Theo van Nunen schreef:
Hallo Jan en Kees,

Je brengt me op een idee, ken je deze http://www.mijnbestand.nl/
Er is geen registratie nodig, bestands grootte tot 1 Mb , wordt
automatisch na 60 dagen verwijderd en dat lijkt me geen probleem.
Na het uploaden is voltooid wordt er een koppeling aangemaakt.
Hierbij een test http://www.mijnbestand.nl/Bestand-8UVVI3MIKVNK.jpg
Er was een vraag eerder over een tabel om deze te bewerken.
Stappen zijn Tabel -> tabel eigenschappen -> en verder zie plaatje.

succes en groeten Theo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.