Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Kees, Wil,

Kees Koomans wrote (09-04-12 11:53)

Dat is een uitgebreide helpfunctie voor het pakket.

Op 9-4-2012 9:31, Wil van der Krogt schreef:
Wat is de toegevoegde waarde van het Helppack voor LIbreOffice, zoals
dit onder meer op de Nederlandse site wordt aangeboden?

En als je die niet op je eigen computer installeert, zal LibreOffice naar een website gaan, waar de Help wordt aangeboden.

Maar uit de vraag maak ik eigenlijk op, dat het op de LibreOffice dowload pagina niet direct duidelijk wordt... Eens zien. Staat inderdaad geen enkele opmerking over. Het zal vast wel eens in één van de eerste release-notes (uitgave-notities) hebben gestaan, maar zie die nog maar eens te vinden ;-)

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.