Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


HOE VAAK MOET IK ME NOG UITSCHRIJVEN OM AL DIE ROMMEL NIET MEER TE ONTVANGEN
----- Original Message ----- From: "H. Harmsen" <harry.harmsen@hccnet.nl>
To: <users@nl.libreoffice.org>
Sent: Monday, February 27, 2012 7:28 PM
Subject: Re: opgelost ... Re: [nl-users] Excel-bestand niet goed inLibreOffice (vervolg)


Bedankt, Cor, voor je inspanningen.
Ik word wel een beetje verlegen van die bugmelding: weet niet goed hoe dat
moet en wat ik dan precies moet melden.
"Zullen _we_ voor naar de BugZilla moeten", schrijf je. Wat is je concrete
voorstel? ;-)

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 27 februari 2012 16:47 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het
volgende:

Dag Harry,

Heb inderdaad maar ergens Excel gestart. Probleem gevonden:
Inderdaad komen de formules in N komen niet goed over.

Er staat bij openen in LibreOffice (en OpenOffice):
 =IF(E30="X";$E$19;0)

Als ik er zelf de volledige formule in zet, gaat het wel goed:

=IF(E31="X";$E$19;IF(F31="X";$**F$19;IF(G31="X";$G$19;IF(H31="**
X";$H$19;IF(I31="X";$I$19;IF(**J31="X";$J$19;IF(K31="X";$K$**
19;IF(L31="X";$L$19;IF(M31="X"**;$M$19;IF(Totaaloverzicht.E15=**"Nee";"Geen
dienst";"Muziek regelen"))))))))))

Dus de fout zit ergens in het openen van het XLSX bestand.

Zullen we voor naar BugZilla moeten, vrees ik.

http://wiki.**documentfoundation.org/**BugReport/nl<http://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nl>

Gelukkig hebben 'we' enkele actieve ontwikkelaars bij Calc, die graag evt.
fouten verbeteren.
(Vooral als we proberen een test-case te schrijven..)

vr. groet,
Cor

H. Harmsen wrote (27-02-12 15:37)

In welke cel die formule staat, ik heb geen idee, maar ik heb het intussen
per mail aan de auteur van het bestand gevraagd. Wanneer die zal
antwoorden, weet ik niet.
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.