Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Het bestand in LO 3.5 (heb ik er sinds gisteren opstaan) geopend en
inderdaad klopt er iets niet t.o.v. Excel. Echter zit de fout in Excel.
 Hier, als voorbeeld,  de inhoud van N28 bij Beschikbaarheid muziek:

=ALS(E28="X";$E$19;     dat zou eigenlijk iets moeten zijn als:
 =ALS(E28="X";$E$19;0)

Wat ontbreekt is in elk geval het sluithaakje en ook is de formule niet af,
want na de ; hoort er nog iets te staan.
Waarom dit in Excel  functioneert is mij een raadsel want ik weet niet
beter dan dat er altijd een haakje openen gevolgd moet worden door een
haakje sluiten, ook al staan er 10 sluithaakjes op een rij.  Bij LO staat
de formule wel correct nl. met sluithaakje en is een 0 toegevoegd om de
zaak een 'echte formule' te maken en daardoor werkt het ding nu niet als
kennelijk is bedoeld.  De fout zit mijns inziens bij de maker, die een
formule niet goed intyptte of ik moet niets meer van Excel snappen (en in
dit geval gaat dat op want een formulefout wordt in Excel niet als zodanig
herkend en Excel hoort dit soort fouten te melden als je de formule
samenstelt).

Jan

Op 27 februari 2012 16:47 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het
volgende:

Dag Harry,

Heb inderdaad maar ergens Excel gestart. Probleem gevonden:
Inderdaad komen de formules in N komen niet goed over.

Er staat bij openen in LibreOffice (en OpenOffice):
 =IF(E30="X";$E$19;0)

Als ik er zelf de volledige formule in zet, gaat het wel goed:

=IF(E31="X";$E$19;IF(F31="X";$F$19;IF(G31="X";$G$19;IF(H31="X";$H$19;IF(I31="X";$I$19;IF(J31="X";$J$19;IF(K31="X";$K$19;IF(L31="X";$L$19;IF(M31="X";$M$19;IF(Totaaloverzicht.E15="Nee";"Geen
dienst";"Muziek regelen"))))))))))

Dus de fout zit ergens in het openen van het XLSX bestand.

Zullen we voor naar BugZilla moeten, vrees ik.
 http://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nl

Gelukkig hebben 'we' enkele actieve ontwikkelaars bij Calc, die graag evt.
fouten verbeteren.
(Vooral als we proberen een test-case te schrijven..)

vr. groet,
Cor

H. Harmsen wrote (27-02-12 15:37)

In welke cel die formule staat, ik heb geen idee, maar ik heb het intussen
per mail aan de auteur van het bestand gevraagd. Wanneer die zal
antwoorden, weet ik niet.
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.