Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


H. Harmsen wrote (27-02-12 19:28)
Bedankt, Cor, voor je inspanningen.

Geen dank, leuk om te puzzelen.

Ik word wel een beetje verlegen van die bugmelding: weet niet goed hoe dat
moet en wat ik dan precies moet melden.
"Zullen _we_ voor naar de BugZilla moeten", schrijf je. Wat is je concrete
voorstel? ;-)

Ik wil graag helpen, maar zit een beetje krap.

Kun je wel zoeken op bugs in Calc en kijken of er iets met formules en Excel staat ? Ik heb nog even getest en bemerkt dat het komt omdat er allemaal regelovergangen in de formule zitten. Als je die in Excel weghaalt (in een cel in kolom M), opslaat als XLSX en dan opent in LibreOffice, werkt het wel goed.

Dus je zou in Bugzilla kunnen zoeken op component Calc en in de Summary "Excel formule return" of "Excel formule line"

Het is netjes om eerst (zo mogelijk een beetje zorgvuldig) de bestaande issues te controleren alvorens een nieuwe te maken.

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.