Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Van de maker van het Excel-bestand kreeg ik het onderstaande terug als
reactie op mijn melding aan hem dat er e.e.a. niet goed ging.
Lijkt hier het probleem te zitten?
Zo ja, is dat dan op te lossen voor LO?
(de genoemde ODS-versie werkt overigens ook niet goed in LO)

Groet,
Harry Harmsen
Assen


---------- Doorgestuurd bericht ----------

Heb een ODS versie toegevoegd. Bij het opslaan in deze versie krijg ik
echter al een melding dat sommige functies niet goed overkomen. Opslaan in
Excel 2003 of 2007 heeft ook geen zin want die leveren dezelfde fouten op.

Het gaat om de functie die ik gebruik om van tabblad
Beschikbaarheid_diakenen de X-jes te vertalen naar namen. Deze functie is
dat:

=ALS(E35="X";$E$19;
(ALS(F35="X";$F$19;
(ALS(G35="X";$G$19;
(ALS(H35="X";$H$19;
(ALS(I35="X";$I$19;
(ALS(J35="X";$J$19;
(ALS(K35="X";$K$19;
(ALS(L35="X";$L$19;
(ALS(M35="X";$M$19;
(ALS(Totaaloverzicht!E19="Nee";"Geen dienst";"Diaken
regelen")))))))))))))))))))

In oude versie kunnen er maximaal 7 geneste functies worden gebruikt, ik
gebruik er 9. In de nieuwe versie van Excel zijn dit er heel veel meer.
Vermoedelijk is dit de oorzaak van het probleem.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.