Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


H. Harmsen wrote (27-02-12 13:17)

Heb een ODS versie toegevoegd. Bij het opslaan in deze versie krijg ik
echter al een melding dat sommige functies niet goed overkomen.

In Excel opslaan als ODS is niet aan te bevelen. Microsoft ondersteunt nog niet de nieuwere versies van ODF.

Opslaan in Excel 2003 of 2007 heeft ook geen zin want die
leveren dezelfde fouten op.
Het gaat om de functie die ik gebruik om van tabblad
Beschikbaarheid_diakenen de X-jes te vertalen naar namen.

In welke cel staat die ?

Deze functie is dat:

=ALS(E35="X";$E$19;
(ALS(F35="X";$F$19;
(ALS(G35="X";$G$19;
(ALS(H35="X";$H$19;
(ALS(I35="X";$I$19;
(ALS(J35="X";$J$19;
(ALS(K35="X";$K$19;
(ALS(L35="X";$L$19;
(ALS(M35="X";$M$19;
(ALS(Totaaloverzicht!E19="Nee";"Geen dienst";"Diaken
regelen")))))))))))))))))))

In oude versie kunnen er maximaal 7 geneste functies worden gebruikt, ik
gebruik er 9. In de nieuwe versie van Excel zijn dit er heel veel meer.
Vermoedelijk is dit de oorzaak van het probleem.

Zover ik weet, kun je met LibreOffice heel veel nesten. Meer dan in het oude Excel. Sowieso al 13 test ik even...


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.