Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On 16-01-12 18:44, Frans wrote:
Dag Joep.
Een hoofddocument kent inderdaad een extra modus voor de Navigator. Daar
zie je alle lossen bestanden die onderdeel vormen van je hoofddocument.
Daar lijkt weinig fout te kunnen gaan.
Er is echter nog iets om te controleren. Ga naar menu Opmaak -->
Secties. Dat scherm toont op een andere manier alle onderdelen van je
hoofdocument. Misschien staan daar dubbele vermeldingen, die kun je daar
ook verwijderen. Er zou overigens geen verschil tussen beide weergaves
moeten zijn, maar ja, er gaat wel eens iets mis.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390Frans,
Bedankt voor je suggestie. Ik heb het geprobeerd maar geen succes.
Ik heb trouwens een ander probleem nl. dat ik (ubuntu 10.04) geen andere versie kan installeren vanuit de repository dan 3.3.4 (en dat is oud). Ik moet dat probleem eerst oplossen. Overigens dat mysterieuze probleem met de extra hoofdstukken is al > 8 maanden oud.
Bedankt voor je reactie,
Joep


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.