Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Heren,


Ik ben bezig met een mail-merge  in Writer van een brief naar diverse mensen.
De adressen had ik eerst in een Calc-document met meerdere bladen.
Blad 1 is de adreslijst.
Om een mail-merge uit te voeren dacht ik dat document te gebruiken als de adreslijst voor de 
mail-merge.
Dit werkt echter niet. Een adreslijst moet kennelijk een alleenstaand Calc-document zijn. Dit is 
geen probleem,
maar het lijkt mij nuttiger als er een melding ingebouwd wordt of een waarschuwing, dat een 
Calc-document met meerdere bladen
niet gebruikt kan worden voor mail-merge.
Is dit nog in te bouwen in 3.5?
Bij het uitvoeren van de mail-merge kreeg ik een crash van Writer toen ik probeerde een 
Afdrukvoorbeeld te maken met
Bestand > Afdrukvoorbeeld.
Dit is kennelijk een bug in LibreOffice 3.3.4. Kan dit nog gewijzigd worden in 3.5?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.