Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (16-01-12 12:25)
Heren,

En de dames dan :-)

Ik ben bezig met een mail-merge  in Writer van een brief naar diverse mensen.
De adressen had ik eerst in een Calc-document met meerdere bladen.
Blad 1 is de adreslijst.
Om een mail-merge uit te voeren dacht ik dat document te gebruiken als de adreslijst voor de 
mail-merge.
Dit werkt echter niet. Een adreslijst moet kennelijk een alleenstaand Calc-document zijn. Dit is 
geen probleem,

Je bedoelt een werkblad ('spreadsheet' in goed Nederlands :-P ) met één blad?
Zou niet moeten hoeven.

maar het lijkt mij nuttiger als er een melding ingebouwd wordt of een waarschuwing, dat een 
Calc-document met meerdere bladen
niet gebruikt kan worden voor mail-merge.
Is dit nog in te bouwen in 3.5?

Kan het nog eens controleren, misschien is het een recente fout. Maar zoals gezegd: ik ken het probleem niet.

Bij het uitvoeren van de mail-merge kreeg ik een crash van Writer toen ik probeerde een 
Afdrukvoorbeeld te maken met
Bestand>  Afdrukvoorbeeld.
Dit is kennelijk een bug in LibreOffice 3.3.4. Kan dit nog gewijzigd worden in 3.5?

Ik vermoed dat dit erg afhangt van het document. Zo heb ik recentelijk wat met crashes zien langskomen dat gerelateerd was aan afbeeldingen of objecten o.i.d in de koptekst.

Zou het mogelijk zijn voor je om te controleren wat er aan bug rond mail merge en crashen bekend is, en of jouw specifieke probleem erbij zit?

http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs

Is het een nieuw probleem, dan is het inderdaad erg nuttig om het duidelijk te maken (goed voorbeeld-document) zodat het ook kan worden opgelost!

Dank je vriendelijk,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.