Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joep.
Een hoofddocument kent inderdaad een extra modus voor de Navigator. Daar zie je alle lossen bestanden die onderdeel vormen van je hoofddocument. Daar lijkt weinig fout te kunnen gaan. Er is echter nog iets om te controleren. Ga naar menu Opmaak --> Secties. Dat scherm toont op een andere manier alle onderdelen van je hoofdocument. Misschien staan daar dubbele vermeldingen, die kun je daar ook verwijderen. Er zou overigens geen verschil tussen beide weergaves moeten zijn, maar ja, er gaat wel eens iets mis.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


Op 16-01-2012 12:09, Joep L. Blom schreef:
Beste mensen,
In Juni 2011 schreef ik een mail met de volgende vraag:
--------------------
Ik heb een masterdocument met 8 hoofdstukken die elk apart als een .odt zijn opgeslagen. Om een of andere reden (Ik zal wel iets niet zo handigs hebben gedaan) staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 twee keer in het masterdocument. Voor de goede orde in een master-document heeft de navigator 2 menu's. In de ene staan de Hyperlinks waar je van alles mee kan doen. De andere is de gewone text mode waarin de headings, tables, text frames, etc. staan.Ik heb een masterdocument met 8 hoofdstukken die elk apart als een .odt zijn opgeslagen. Om een of andere reden (Ik zal wel iets niet zo handigs hebben gedaan) staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 twee keer in het masterdocument.
Die zou ik graag willen verwijderen maar ik weet niet hoe.
---------------------

Ik kreeg toen een antwoord van Leo Moons -erg attent - die verwees naar de handleiding over het schrijven van een boek in Oo. Ondertussen is er ook een dergelijk hoofdstuk voor LO verschenen maar dit probleem wordt daar niet in behandeld. Ik denk dat het iets simpels is van een dubbele link o.i.d. maar ik weet niet waar ik moet zoeken om die links te verwijderen.
Iedere hulp is welkom.
Joep


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.