Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

Jan Kolloffel wrote (14-01-12 12:23)
Ik ben gewend om mijn tekstverwerkers dus ook Writer niet over de volle
schermbreedte te gebruiken. Dat doe ik omdat ernaast dan nog plaats is
voor b.v. nadere informatie die ik in de tekst mee wil nemen. Nu doet
zich altijd hetzelfde probleem voor en wel de onderschuifbalk verschijnt
niet. Ik moet dan even het scherm een heel klein beetje vergroten of
verkleinen m.b.v. slepen en dan verschijnt de schuifbalk wel.
[...]
Is dat een bekend probleem, want ik heb daar nog niets over gelezen.

Heb er een issue over zien langskomen. Werd/wordt aan gewerkt.

vr. groet,

Cor

- PS het mailadres waarmee je naar de lijst mailt, is niet hetzelfde als waar je je mee hebt aangemeld. Dus je mail moet altijd gemodereerd worden. Kan ook vertraging geven ..

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.