Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben gewend om mijn tekstverwerkers dus ook Writer niet over de volle schermbreedte te gebruiken. Dat doe ik omdat ernaast dan nog plaats is voor b.v. nadere informatie die ik in de tekst mee wil nemen. Nu doet zich altijd hetzelfde probleem voor en wel de onderschuifbalk verschijnt niet. Ik moet dan even het scherm een heel klein beetje vergroten of verkleinen m.b.v. slepen en dan verschijnt de schuifbalk wel.

Iets soortgelijks doet zich voor met pop-up vensters. Daarvan verschijnt het contour van het venster maar niet de inhoud. Toen ik een keer wat aan het experimenteren was met Base gebeurde het daar trouwens ook. Door schudden aan de titelbalk verschijnt de inhoud dan wel.

Ik heb dat hier: http://img594.imageshack.us/img594/8021/libobeeldproblemen.png in beeld gebracht.

Is dat een bekend probleem, want ik heb daar nog niets over gelezen.

Computer gegevens:
HP dv9760ed, 4GB RAM, Win 7 Ultimate, LibreOffice 3.4.4 OOO340m1 (Build:402))* HP dv6361eu, 2GB RAM, Win 7 Business,LibreOffice 3.4.4 OOO340m1 (Build:402))*

)* Ook bij de vorige versie van LibreOffice deed dit probleem zich voor. Dat was de eerste die ik gebruikte. Bij OpenOffice.org heb ik dit probleem niet ondervonden.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.