Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik probeer op een Ubuntu 10.04
met LibreOffice 3.3.0, OOO330m18 ( Build 4 ), tag libreoffice-3.3.0.2
in een database een menusysteem te installeren door in
Extra - Invoegtoepassingen - OpenOffice.org Base Switchboard aan te kiezen.
Er verschijnt een melding van soffice:
Fout. Niet mogelijk om de naam van de database vanuit het actieve frame te
verkrijgen. Roep de extensie s.v.p. aan vanuit Base GUI ( graphical user
interface )
Na klokken op "OK" opent nautilus zich.

Wie kan mij helpen dit op te lossen of weet een andere manier om een menu
aan te maken waarin ik van formulier naar formulier kan gaan en vanuit een
formulier weer terug naar het hoofdmenu.

Bij voorbaat dank.

René.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.