Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Mensen.Ik stel mij eerst even aan jullie voor. Mijn naam is Anton Doove en ben 72 jaar sinds 
Nov.2011.

Ik wil van LibreOffice graag weten wat de verschillen zijn met Open Office org en of de onderdelen 
dezelfde namen 
hebben als ik het binnenkort op Ubuntu zal zien,want zodra ik een Steunpunt vind laat ik het 
installeren.

Dan zal ik Ubuntu naast Windows XP als Dual Boot leren gebruiken tot in april 2014 of misschien wel 
eerder.
Ik wil niet overstappen naar W7,want dat wordt mij te kostbaar,dus ik kies dan voor het gratis 
Ubuntu met Libre-
Office,Firefox en Thunderbird,want dat kost mij niets en dat is dus een besparing voor mijn 
AOW-budget.

Nu vraag ik het volgende: Is die Base van OOo in LibreOffice dezelfde of toch nog anderswerkend?
Ik wil n.l.die BASE gebruiken om daarin een adressen-bestand op te stellen. Is BASE daarvoor wel 
geschikt?

Als ik LibreOffice eerst op W-XP zou installeren(als dat kan),zou ik het al leren kennen,voordat 
Ubuntu als Dual Boot wordt geïnstalleerd,waarbij ik al weet dat LibreOffice reeds op Ubuntu is 
geïnstalleerd. Is dit juist?

Juist voordat ik Ubuntu op mijn PC krijg,wil ik graag de gewenste reacties op mijn vragen ontvangen.
Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke reacties en ik groet jullie vriendelijk.  Anton Doove.


 
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.