Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anton,

Mag ik je aanraden Ubuntu niet in dual-boot te installeren maar in Virtualbox. Ik werk daar al jaren mee tot groot genoegen met W7 als standaard besturingssysteem en ik heb Win XP, Win Vista en Ubuntu virtueel beschikbaar. Oké voor Ubuntu zijn er wat beperkingen m.b.t. het (virtuele) beeldscherm die ik nog niet helemaal onder de knie heb maar op zich werkt het prettig. Voordeel is dat je gewoon je computer start. Als XP gestart is kun je Virtualbox starten en van daaruit Ubuntu, dus niet uitzetten en herstarten met een ander beturingssysteem.

Nu komt er iets mijns inziens heel belangrijks: ben je Ubuntu flauw, en dat zal in het begin best regelmatig gebeuren (weet ik als leeftijdgenoot medio dit jaar ook 72), omdat het nu eenmaal allemaal anders is dan Windows (b.v. het 'venster sluiten' kruisje uit Windows staat bij Ubuntu links en niet rechts, kleine dingen maar wel iets dat tijd vergt om aan te leren) en zo is er nog veel meer. Na installatie en starten van een besturingssysteem /kies ik de 'Huidige status van de machine opslaan'/ (eerste optie) altijd op als ik er klaar mee ben en heb dan b.v. Ununtu precies zoals ik het eindigde terug en kan verder gaan waar ik mee bezig was; bij afsluiten wordt afgesloten en herstart je Ubuntu alsof je een computer start. Omdat ik meestal stop op een moment dat ik er flauw van ben hoe het verder moet is dat erg handig, want opnieuw moed gevat kan ik verder waar ik was en hoef dat niet weer opnieuw op te roepen (wat soms zelf lastig kan zijn omdat ik mij dan niet precies herinner waar ik tegen een probleem aan liep).

Virtualbox vind je hier: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Virtualbox is in het NL beschikbaar.

Je moet het volgende downloaden en daarna installeren om met Ubuntu aan de gang te kunnen gaan:

VirtualBox 4.1.8 for Windows hosts x86/amd64,
VirtualBox 4.1.8 Oracle VM VirtualBox Extension Pack All platforms (kun je pas installeren als je een besturingssysteem onder Virtualbox hebt geïnstalleerd)

Bovendien Ubuntu als ISO-bestand want dat gebruik je dan om Ubuntu onder Virtualbox te installeren.

Omdat ik begrijp dat je hier hulp bij krijgt ga ik er niet verder op in. Houdt er wel rekening mee dat het installeren van e.e.a. flink wat uren zal vergen. Ook niet onhandig is voldoende RAM, d.w.z. liefst 3GB. Meer heeft gen zin omdat XP dat niet aan kan, maar als je dan 1GB voor Ubuntu reserveert zal de zaak prettig snel werken.

Die database werkt voor zover ik heb kunnen nagaan onder OOo hetzelfde als onder Libreoffice. Je kunt met LibreOffice tegenwoordig zelfs met MS Access gemaakte databases openen (dat was niet altijd het geval, want ik heb het vaak genoeg geprobeerd met oudere versies van OOo en MS Access maar nu werkt het wel). Overigens kun je ook in Calc (vergelijk met MS Excel) prima een adressenbestand maken; dat is op zich wel makkelijker en dat zou je kunnen bekijken door dit te downloaden en uit te pakken met 7-Zip:
http://dl.dropbox.com/u/44147217/Afdrukken%20samenvoegen%20LibreOffice.zip
en wil je dat vergelijken met Excel dan kan dat door dit te downloaden:
http://dl.dropbox.com/u/44147217/Samenvoegen%20afdrukken%20MS%20Office%202010.zip

7-Zip vind je hier: http://www.7-zip.org/. 7-Zip is in het NL beschikbaar en als het om welke reden ook niet in het NL wordt geïnstalleerd moet je het via Tools > Option > Languages in het NL omzetten.

Jan


Op 09-01-2012 11:39, Anton Doove schreef:
Beste Mensen.Ik stel mij eerst even aan jullie voor. Mijn naam is Anton Doove en ben 72 jaar sinds 
Nov.2011.

Ik wil van LibreOffice graag weten wat de verschillen zijn met Open Office org en of de onderdelen 
dezelfde namen
hebben als ik het binnenkort op Ubuntu zal zien,want zodra ik een Steunpunt vind laat ik het 
installeren.

Dan zal ik Ubuntu naast Windows XP als Dual Boot leren gebruiken tot in april 2014 of misschien wel 
eerder.
Ik wil niet overstappen naar W7,want dat wordt mij te kostbaar,dus ik kies dan voor het gratis 
Ubuntu met Libre-
Office,Firefox en Thunderbird,want dat kost mij niets en dat is dus een besparing voor mijn 
AOW-budget.

Nu vraag ik het volgende: Is die Base van OOo in LibreOffice dezelfde of toch nog anderswerkend?
Ik wil n.l.die BASE gebruiken om daarin een adressen-bestand op te stellen. Is BASE daarvoor wel 
geschikt?

Als ik LibreOffice eerst op W-XP zou installeren(als dat kan),zou ik het al leren kennen,voordat 
Ubuntu als Dual Boot wordt geïnstalleerd,waarbij ik al weet dat LibreOffice reeds op Ubuntu is 
geïnstalleerd. Is dit juist?

Juist voordat ik Ubuntu op mijn PC krijg,wil ik graag de gewenste reacties op mijn vragen ontvangen.
Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke reacties en ik groet jullie vriendelijk.  Anton Doove.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.