Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Anton,

Allereerst wensen wij je een hartelijk welkom bij LibreOffice!
Beste Mensen.Ik stel mij eerst even aan jullie voor. Mijn naam is Anton Doove en ben 72 jaar sinds 
Nov.2011.

Ik wil van LibreOffice graag weten wat de verschillen zijn met Open Office org en of de onderdelen 
dezelfde namen
hebben als ik het binnenkort op Ubuntu zal zien,want zodra ik een Steunpunt vind laat ik het 
installeren.
Om een korte geschiedenis te geven (waarbij anderen mij misschien kunnen corrigeren/aanvullen): LibreOffice is ontstaan doordat de ontwikkelaars van OpenOffice.org onder het bedrijf 'Oracle' niet alles mochten doorvoeren, en door het bedrijf 'beperkingen' werden opgelegd. Deze ontwikkelaars zijn dan opgestapt en hebben 'The Document Foundation', waar ze in alle onafhankelijkheid aan een softwarepakket konden werken. Omdat OpenOffice.org al opensource was, hebben ze zich kunnen baseren op OpenOffice.org. Eerst hebben ze grote hervormingen 'onder de motorkap' gedaan, en als ik mij niet vergis zijn ze daar nu nog steeds mee bezig. Dit zijn vooral veranderingen waar eindgebruikers, zowel jij als ik, weinig van zullen merken. Daarbovenop hebben ze hun wijzigingen, die werden tegengehouden door 'Oracle' wel kunnen doorvoeren. Als je specifiek wilt weten wat er sindsdien allemaal veranderd is, verwijs ik je graag door naar onze projectpagina http://nl.libreoffice.org/download/uitgave-notities-historie/ .

Dan zal ik Ubuntu naast Windows XP als Dual Boot leren gebruiken tot in april 2014 of misschien wel 
eerder.
Ik wil niet overstappen naar W7,want dat wordt mij te kostbaar,dus ik kies dan voor het gratis 
Ubuntu met Libre-
Office,Firefox en Thunderbird,want dat kost mij niets en dat is dus een besparing voor mijn 
AOW-budget.
Goed dat te horen. Zo heb ik ook voor het eerst kennisgemaakt met Ubuntu of andere Linux-varianten.

Nu vraag ik het volgende: Is die Base van OOo in LibreOffice dezelfde of toch nog anderswerkend?
Ik wil n.l.die BASE gebruiken om daarin een adressen-bestand op te stellen. Is BASE daarvoor wel 
geschikt?
Tot zover ik ervaring heb met Base, maar hopelijk kunnen anderen dit bevestigen, is dit zeker geschikt om uw adresbestanden bij te houden. Dit behoort tot de basis-taken van een database-programma. Indien u gewend bent om met Access te werken, en echt specifieke functies nodig hebt, zou (met nadruk op zou) het kunnen zijn dat er bepaalde functies ontbreken. Maar ik denk niet dat u zo'n complexe taken van Base gaat verwachten?

Als ik LibreOffice eerst op W-XP zou installeren(als dat kan),zou ik het al leren kennen,voordat 
Ubuntu als Dual Boot wordt geïnstalleerd,waarbij ik al weet dat LibreOffice reeds op Ubuntu is 
geïnstalleerd. Is dit juist?
LibreOffice kan zeker op uw Windows XP geïnstalleerd worden. Aangezien de gebruikersinterface (de knopjes, werkbalken) maar licht van elkaar verschillen qua uiterlijk, maar niet qua indeling, zal dit zeker geen probleem zijn om over te stappen. LibreOffice zit inderdaad in het Ubuntu-pakket inbegrepen.

Juist voordat ik Ubuntu op mijn PC krijg,wil ik graag de gewenste reacties op mijn vragen ontvangen.
Bijvoorbaat mijn dank voor de mogelijke reacties en ik groet jullie vriendelijk.  Anton Doove.


Ik hoop dat ik u met bovenstaande antwoorden uw vragen voldoende heb beantwoord, en uw twijfels weg heb genomen. Anderen kunnen mij eventueel aanvullen/verbeteren.

Alvast veel plezier in het gebruik van Ubuntu en vooral LibreOffice!

Vriendelijke groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.