Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Een mooi interview!

Hoewel er m.i. nog veel fundamenteel werk ligt, worden er keer op keer grote verbeteringen bereikt. 
De sfeer waarin ontwikkelaars hun ervaringen uitwisselen en elkaar helpen is uitstekend en werkt 
zeer stimulerend. De gedrevenheid waarmee QA-mensen testen en fouten zoeken om te kunnen melden is 
ook lovenswaardig. Alleen door tekortkomingen op complete wijze (zodat het probleem gereproduceerd 
kan worden) te melden, kunnen ze worden opgelost. Alle mensen die zoregn voor vertalingen, 
handleidingen maken dat iedereen kan profiteren van LibreOffice. En ik vergeet nog heel veel 
bijdragende mensen.
Het geeft een goed gevoel bij te kunnen dragen aan een wereldwijd gebruikt en gewaardeerd 
LibreOffice.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.