Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Het eerste volle weekend van 2012 is achter de rug. De vakantie (...) ook.
En in de streek waar ik vandaan kom mag het nog .. dus: aan ieder de beste wensen voor dit jaar 2012 ! Met veel mooie dingen voor LibreOffice natuurlijk. En daar heb ik veel vertrouwen in.

Natuurlijk is er zeer binnenkort al de versie 3.4.5.
Release kandidaat 2 is nu beschikbaar en dat zal waarschijnlijk de uiteindelijke versie worden ook.

En in februari de eerste officiƫle release van 3.5.0.
Over twee weken hebben we weer een Bug Hunt Sessie voor het voorbereiden daarvan.

Dat goeds is gebaseerd op veel fundamenteel werk! Kort voor de Kerst had ik een interview met een aantal ontwikkelaars, in een poging om te laten zien waarom het zo belangrijk en zinnig is dat bij LibreOffice flink aan verbetering van het fundament wordt gewerkt. Voor een deel is dat een technisch verhaal, maar dankzij Kees Kriek, die voor de vertaling zorgde, is het nu ook in gewoon Nederlands te lezen:
http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl/Interview/Kerst2011

Ik verheug op een levendig 2012, waar we elkaar vaak op diverse manieren kunnen ontmoeten, en kunnen genieten van en meedoen aan LibreOffice!

Met een vriendelijke groet,

Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.