Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ludo & Josy wrote (17-12-11 14:10)

Op 16 oktober 2011 schreef ik:
[...]
Ik kreeg van _niemand_ enige reactie

Sorry dat die mij niet is opgevallen. Maar dankzij deze herinnering kon ik het weer vinden. Hoop dat je wat aan het antwoord hebt, anders lezen we het wel in de andere lijn !

en moet dus veronderstellen dat ook
niemand de oplossing weet of niemand op deze plaats interesse heeft om
te antwoorden.

In het algemeen is dat niet mijn ervaring. Misschien waren mensen in verwarring omdat je vraag in het Engels was gesteld. Ik weet het niet..

Graag had ik aan 't project meegewerkt, maar ik kreeg nu een heel
negatieve indruk van de users-groep.

Wel, misschien kun je het een tweede kans geven :-)
Als je benieuwd bent naar activiteiten: daarover praten we meestal op de discussie-lijst.
 Zie daarvoor http://wiki.documentfoundation.org/Local_Mailing_Lists/nl

vr. groeten,--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.