Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Op 5/12/2011 21:13, Leo Moons schreef:
Hallo Winfried,

Op 5/12/2011 10:40, Winfried Donkers schreef:
Leo,

Uiteraard kan je met alle vragen terecht op deze mailinglijst.
Ik zie toevallig in de help (NL, LibO 3.4.4, Windows) in de inhoudsopgave na hoofdstuk 'Macro's en programmeren' twee hoofdstukken staan die niet in het nederlands zijn, nl. 'Magyar nyelvi eszközök' en 'Danske Synonymer'. Ik weet niet of dit een vertaalpuntje is of een dieper liggend foutje, maar ik hoop dat je wat mee kunt met deze informatie.
Bedankt voor het melden, ik heb het op de internationale localisatie lijst neergelegd, en meld me weer met hun antwoord.
Het is bekend en zal in de volgende versie opgelost zijn.

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte: 12/05/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.