Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste gemeenschap,

The Document Foundation is verheugd de eerste bèta van LibreOffice 3.5.0 aan te kunnen kondigen!

De komende 3.5 wordt onze derde grote release-lijn, met veel aantrekkelijke nieuwe functies. Denk er wel om dat een bèta vrijgave niet geschikt is voor het gebruik in productie-omgevingen. Daarvoor blijft LibreOffice 3.4.4 de aangewezen versie.

De versie is beschikbaar voor Windows, Linux and Mac OS X op de download-pagina met onze QA-versies. Voor Nederlandstalig is dat:
 http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Als je bugs tegenkomt, meld ze dan alsjeblieft op de FreeDesktop Bugzilla:
 http://wiki.documentfoundation.org/BugReport
 - - -

Een goede manier om Bèta 1 te testen is het uitvoeren van enkele speciale handmatige testen. Zie onze TCM wiki pagina voor details:
http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
(en de mail waarin dit is aangekondigd: http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022464.html)
 - - -

Er zijn nog meer manieren waarop je in dit project mee kunt doen - je kunt bijvoorbeeld codebijdragen doen:
 https://www.libreoffice.org/get-involved/developers/

bijdragen aan de vertaling van LibreOffice en documentatie:
 mail daarvoor naar discuss@nl.libreoffice.org

of helpen met het financieren van onze activiteiten:
 http://challenge.documentfoundation.org/
 - - -

Terug naar LibreOffice 3.5.0, beta1: een list met bekende problemen met deze beta is beschikbaar op onze wiki:
 http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.5.0/Beta1

De lijst met veranderingen ten opzichte van LibreOffice 3.5.0 alpha (beta0) is hier:
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-5-release-3.4.99.1-against-3.5.0-beta0.log
 - - -

Laat ons afsluiten met een GROTE dank je wel! aan allen van jullei die aan het LibreOffice project hebben bijgedragen -deze uitgave zou niet mogelijk geweest zijn zonder jullie hulp.

was getekend,
Bestuur The Document Foundation


--
 http://nl.libreoffice.org
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.