Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Harry,

H. Harmsen wrote (26-11-11 23:32)

Waar het mij om ging was de knop 'Recent geopende documenten' die ik aan de
standaard werkbalk had toegevoegd maar niet werkt. Dat is dus net even
anders dan de bug waar jij hieronder naar verwijst.

Ah juist, dat is wat anders dan wat ik uit het mailtje van Jan had onthouden.

Het is voor mij knap lastig om dat in het Engels te melden, dus als jij
daar kans toe ziet...

Heb daar gemeld dat het probleem ook bij een Nederlandstalige gebruiker is opgevallen.

Maar goed, dan nog steeds de knop 'Recente documenten' die jij noemde...
Tja. Ik had de knop nog nooit gezien, maar zie dat die ook al in OpenOffice.org 3.2.1 zat. En daar ook niets doet ...

Wat verwacht je van de knop, in vergelijking met bijvoorbeeld de op de Standaardbalk aanwezige lijst URL (die normaal wel verborgen is)?

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.