Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag allen,

H. Harmsen wrote (26-11-11 11:34)
Dank, Pieter, voor je reactie. Dat bevestigt dat het waarschijnlijk een
foutje in het programma is? Kunnen we dat ergens melden?

Fouten melden kan in bugzilla. Er staat een beschrijving hier:
http://wiki.documentfoundation.org/BugReport

Een Nederlandstalige pagina over hetzelfde:
http://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nl

En er staat een algemeen stukje over QA op onze Nederlandstalige site:
http://nl.libreoffice.org/meewerken/kwaliteitsborging/

Dus ... :-)

Oh, even wachten met een bug aanmaken: ik meen me te herinneren al eens over het probleem gelezen te hebben. En inderdaad:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=35785

Als er meer bijzonderheden zijn, over wanneer het wel of niet werkt bijvoorbeeld, is het nuttig om dat er aan toe te voegen.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.