Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Die knop heb ik niet toegevoegd maar kan een vergelijkbare ervaring aanduiden: Bij het menu Start (dat wereldbolletje links onderin) onder W7 kun je ook recent geopende bestanden gebruiken. Achter de programmanaam zie je dan een pijlpuntje dat naar de 'Jump list' met de recent geopende bestanden. Merkwaardig daarbij is dat dit soms wel en soms niet werkt m.b.t. de LibreOffice bestanden (overigens vaker niet dan wel). Bij nagenoeg alle andere programma's werkt dit wel goed.

Ook in de Taakbalk van W7 doet zich dit voor. LibreOffice heeft een lege Jump List en b.v. Word heeft wel een Jump List met recent geopende bestanden.

Jan.

Op 26-11-2011 07:26, Pieter Kristensen schreef:
Hai Harry,

Ik zit hier achter een Kubuntu computer (oneric ocelot) en ik heb ook geprobeerd wat je beschrijft. Het resultaat is hier exact hetzelfde als bij jou onder W7: de toegevoegde knop doet niks.
Pieter

Op 26-11-11 00:53, H. Harmsen schreef:
In LibreOffice 3.4.4 onder Windows 7 heb ik zojuist de knop 'Recent
geopende documenten' aan de standaard werkbalk toegevoegd.
Als ik echter op die knop klikt, gebeurt er niks.
Als ik in het menu 'Bestand' op 'Recent geopende documenten' klik,
verschijnt er wél een lijst met recent geopende documenten.

Wat kan er mis zijn met die knop op de werkbalk?

Groet,
Harry Harmsen--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.