Date: prev next · Thread: first prev next last


Op di 30-11-2021 om 10:14 schreef Kees Kriek:

Ik heb geen idee hoe standaardinstellingen tot stand komen, dus weet ook
niet of dit goed of fout is gedaan.


Je zou verwachten dat de standaardinstellingen overeenkomen met de situatie van toen de instelling 
nog niet bestond. Het tegendeel is waar. Als er nieuwe toeters en bellen worden toegevoegd staan 
die vaak standaard aan, zodat het programma anders werkt dan je gewend was!

Na installatie van een nieuw programma loop ik altijd alle instellingen door en zet 
spellingcontrole, autocorrectie en andere zaken die iets ongevraagd wijzigen af.

Soms heeft een programma een wizard die allerlei vragen stelt waarbij je soms geen idee hebt wat 
bedoeld wordt, omdat je het programma nog niet kent. Als je dan iets verkeerd kiest kan de zaak een 
ongewenste wending nemen of de instelling is later met geen mogelijkheid terug te vinden.

--

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.