Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik vind, geloof ik, alle computer-systemen leuk. Ik ben altijd verwonderd over hoe prachtig het allemaal is.

Ook, en vooral, de twee linux-systemen Gnome en KDE. Waarbij ik moet zeggen dat mijn hart bij KDE ligt.

Welnu: KDE is door een crisis gegaan. Het elan was denk ik verdwenen.

Maar toen is er Nate Graham gekomen. Die elke week wel wat schrijft over wat er allemaal gebeurd is met KDE en over andere onderwerpen. Ik lees zijn stukjes altijd met de grootste belangstelling want hij heeft n.m.m. heel vaak ERG goede idee├źn...

Vanmorgen kwam dit stuk binnen https://pointieststick.com/2021/11/29/who-is-the-target-user/ .

Ik heb het twee keer gelezen voordat door begon te dringen wat hij bedoelde...

Er is een groot onderzoek gedaan (200.000 deelnemers) waaruit blijkt dat 70% van de mensen uit de "high income" landen zo goed als niks met computers kan!

Een gevolg is dus dat een programma het moet hebben van STEEN-GOEDE STANDAARD-INSTELLINGEN. Want je kan er van uit gaan dat maar heel weinig mensen daar iets aan zullen veranderen.

Voor mijzelf heeft jaren gegolden dat ik OO.org en LO onplezieriger/slechter heb gevonden omdat bijvoorbeeld een (opsommings) streepje aan het begin van een alinea niet bleef staan. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat dat een 1) "standaard instelling" is en 2) dat- en hoe je daar iets aan kan doen.

Ik vind het HEEL JAMMER als mijn computer "voor mij denkt" en vooral als dat gebeurt op een manier die ik niet verwacht en niet op prijs stel.

D enk - N iet - V oor - M ij - A ls - H et - V erwarrend - W erkt (DNVMAHVW)

Nu kom ik over het onderwerp van deze email: de standaard instellingen van de autocorrectie van LibreOffice.

Ik vind deze standaard-instellingen eigenlijk door en door vreemd. Ik schrijf er nu over omdat het me duidelijk geworden wat voor serieuze zaak dit is en dat dit eigenlijk van groot belang kan zijn voor het voortbestaan van LibreOffice!

Wat ik zie: (in Writer, van boven naar beneden)

Vervangingstabel gebruiken - dit staat in de standaard-instellingen AAN tewijl ik denk dat het verwarrend kan werken (voor 70% van de gebruikers, artikel Nate Graham) en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

Twee hoofdletters aan het WOordbegin corrigeren - dit staat in de standaard-instellingen AAN, ik vind dit een verstandige instelling die alleen maar verschrijvingen corrigeert

Elke zin met een hoofdletter beginnen - dit staat in de standaard-instellingen AAN. Ik heb dit zelf uitgezet (DNVMAHVW) maar omdat alle telefoons dit tegenwoordig ook doen verwachten de meeste gebruikers dit waarschijnlijk. Maar ik vind hierover: DNVMAHVW

Automatisch *vet*, cursief, -doorhalen en _onderstrepen_ - ik snap niet wat hier bedoelt wordt. Ik heb dus volop het verontrustende vermoeden dat deze instelling dingen in mijn tekst gaat doen (ik weet niet welke) zonder dat ik dat weet. Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken voor 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

URL herkennen - dit staat in de standaard-instellingen AAN. Lijkt me een verstandige keuze.

Streepjes vervangen - Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken voor 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

Spaties aan begin en einde van de regel/alinea, dubbele spaties, onopzettelijk cAPS-lock - deze vier instelling lijken me behulpzaam. Ik vind het goed dat ze standaard aan staan.

En dan:

Opsommingsteken en nummering. Opsommingsteken, Rand toepassen, Tabel maken, Opmaakprofielen toepassen - Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken voor meer dan 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW. Deze instellingen kunnen denk ik gebruikers ECHT laten denken dat LO een slecht programma is (als je niet snapt wat er gebeurt) en kunnen n.m.m. slecht zijn voor het voortbestaan van LO.

Lege alinea's verwijderen - spreekt vanzelf, moet iedereen zelf weten, geen probleem

Eigen opmaakprofielen vervangen - Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Ik heb nooit begrepen wat dit inhoudt en ik zet het uit voorzorg altijd uit. ik denk (weer) dat het verwarrend kan werken voor zeker 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW.

Opsommingstekens vervangen door: - Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken voor 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

Met de laatste optie, voeg kleine alinea's samen, heb ik geen probleem.

Het is volgens mij echt heel belangrijk om goed na te denken over de standaard-instellingen van LO.

Dat is wat ik wilde zeggen...

Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.