Date: prev next · Thread: first prev next last


Op di 30 nov. 2021 om 09:40 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

Bedankt Kees!

Maar weet je... Ik zie nu in dat de meningen hier niet over verdeeld
kunnen/moeten zijn! Dat wil zeggen: ALS JE JE GOED AFVRAAGT WAAR/VOOR
WIE HET PROGRAMMA GESCHREVEN IS!


Ik wist niet dat je boos zou worden.
Grapje, maar mij geeft het in hoofdletters schrijven altijd het gevoel van
boos worden of schreeuwen.


Ik vind het roekeloos en fout om die standaard-instellingen te richten
op een kleine groep "power users" (en het is nog maar heel erg de vraag
of dat goed gebeurd is). Ik denk dat het verstandiger is na te denken
over wat al die mensen op prijs stellen die bijna niks tot niks met een
computer kunnen doen.


Ik heb geen idee hoe standaardinstellingen tot stand komen, dus weet ook
niet of dit goed of fout is gedaan.


Dat zijn heel veel mensen.

En de "power users"... Die kunnen hun eigen zaakjes regelen.


Op 30-11-2021 om 09:00 schreef Kees Kriek:
Hi Pieter

Leuk zo'n opsomming te zien van de standaardinstellingen van
AutoCorrectie
en jouw mening hierover.
Ik kan het voor een groot deel eens zijn met jouw mening, maar de
meningen
hierover kunnen echter verdeeld zijn.
Persoonlijk heb ik veel van AutoCorrectie uitgezet, omdat ik inderdaad
ook
zelf uit wil maken hoe ik tekst opmaak.
Verder is het natuurlijk onmogelijk om instellingen zo te standaardiseren
dat iedereen er blij mee is.
Ik ga ervan uit (en hoop) dat hier door ontwikkelaars goed over is
nagedacht en er gepeild is binnen een grote groep gebruikers wat de
wensen
zijn.
Je kunt natuurlijk altijd een verzoek tot wijziging indienen via
Bugzilla.
Wellicht is je voorstel het ei van Columbus.
Maar erg bedankt voor deze opsomming.
Ik denk dat menig gebruiker hier iets mee kan als er verwarrende dingen
gebeuren.

Vriendelijke groet,
KeesOp di 30 nov. 2021 om 08:38 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

Ik vind, geloof ik, alle computer-systemen leuk. Ik ben altijd
verwonderd over hoe prachtig het allemaal is.

Ook, en vooral, de twee linux-systemen Gnome en KDE. Waarbij ik moet
zeggen dat mijn hart bij KDE ligt.

Welnu: KDE is door een crisis gegaan. Het elan was denk ik verdwenen.

Maar toen is er Nate Graham gekomen. Die elke week wel wat schrijft over
wat er allemaal gebeurd is met KDE en over andere onderwerpen. Ik lees
zijn stukjes altijd met de grootste belangstelling want hij heeft n.m.m.
heel vaak ERG goede idee├źn...

Vanmorgen kwam dit stuk binnen
https://pointieststick.com/2021/11/29/who-is-the-target-user/ .

Ik heb het twee keer gelezen voordat door begon te dringen wat hij
bedoelde...

Er is een groot onderzoek gedaan (200.000 deelnemers) waaruit blijkt dat
70% van de mensen uit de "high income" landen zo goed als niks met
computers kan!

Een gevolg is dus dat een programma het moet hebben van STEEN-GOEDE
STANDAARD-INSTELLINGEN. Want je kan er van uit gaan dat maar heel weinig
mensen daar iets aan zullen veranderen.

Voor mijzelf heeft jaren gegolden dat ik OO.org en LO
onplezieriger/slechter heb gevonden omdat bijvoorbeeld een (opsommings)
streepje aan het begin van een alinea niet bleef staan. Uiteindelijk heb
ik ontdekt dat dat een 1) "standaard instelling" is en 2) dat- en hoe je
daar iets aan kan doen.

Ik vind het HEEL JAMMER als mijn computer "voor mij denkt" en vooral als
dat gebeurt op een manier die ik niet verwacht en niet op prijs stel.

D enk - N iet - V oor - M ij - A ls - H et - V erwarrend - W erkt
(DNVMAHVW)

Nu kom ik over het onderwerp van deze email: de standaard instellingen
van de autocorrectie van LibreOffice.

Ik vind deze standaard-instellingen eigenlijk door en door vreemd. Ik
schrijf er nu over omdat het me duidelijk geworden wat voor serieuze
zaak dit is en dat dit eigenlijk van groot belang kan zijn voor het
voortbestaan van LibreOffice!

Wat ik zie: (in Writer, van boven naar beneden)

Vervangingstabel gebruiken - dit staat in de standaard-instellingen AAN
tewijl ik denk dat het verwarrend kan werken (voor 70% van de
gebruikers, artikel Nate Graham) en dat degenen die het op prijs stellen
- gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie
DNVMAHVW

Twee hoofdletters aan het WOordbegin corrigeren - dit staat in de
standaard-instellingen AAN, ik vind dit een verstandige instelling die
alleen maar verschrijvingen corrigeert

Elke zin met een hoofdletter beginnen - dit staat in de
standaard-instellingen AAN. Ik heb dit zelf uitgezet (DNVMAHVW) maar
omdat alle telefoons dit tegenwoordig ook doen verwachten de meeste
gebruikers dit waarschijnlijk. Maar ik vind hierover: DNVMAHVW

Automatisch *vet*, cursief, -doorhalen en _onderstrepen_ - ik snap niet
wat hier bedoelt wordt. Ik heb dus volop het verontrustende vermoeden
dat deze instelling dingen in mijn tekst gaat doen (ik weet niet welke)
zonder dat ik dat weet. Dit staat in de standaard-instellingen AAN.
Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken voor 70% van de gebruikers
en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het
ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

URL herkennen - dit staat in de standaard-instellingen AAN. Lijkt me een
verstandige keuze.

Streepjes vervangen - Dit staat in de standaard-instellingen AAN. Weer:
ik denk dat het verwarrend kan werken voor 70% van de gebruikers en dat
degenen die het op prijs stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel
aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW

Spaties aan begin en einde van de regel/alinea, dubbele spaties,
onopzettelijk cAPS-lock - deze vier instelling lijken me behulpzaam. Ik
vind het goed dat ze standaard aan staan.

En dan:

Opsommingsteken en nummering. Opsommingsteken, Rand toepassen, Tabel
maken, Opmaakprofielen toepassen - Dit staat in de
standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken
voor meer dan 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs
stellen - gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten.
Conclusie DNVMAHVW. Deze instellingen kunnen denk ik gebruikers ECHT
laten denken dat LO een slecht programma is (als je niet snapt wat er
gebeurt) en kunnen n.m.m. slecht zijn voor het voortbestaan van LO.

Lege alinea's verwijderen - spreekt vanzelf, moet iedereen zelf weten,
geen probleem

Eigen opmaakprofielen vervangen - Dit staat in de standaard-instellingen
AAN. Ik heb nooit begrepen wat dit inhoudt en ik zet het uit voorzorg
altijd uit. ik denk (weer) dat het verwarrend kan werken voor zeker 70%
van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen - gevorderde
gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie DNVMAHVW.

Opsommingstekens vervangen door: - Dit staat in de
standaard-instellingen AAN. Weer: ik denk dat het verwarrend kan werken
voor 70% van de gebruikers en dat degenen die het op prijs stellen -
gevorderde gebruikers - het ook wel aan kunnen zetten. Conclusie
DNVMAHVW

Met de laatste optie, voeg kleine alinea's samen, heb ik geen probleem.

Het is volgens mij echt heel belangrijk om goed na te denken over de
standaard-instellingen van LO.

Dat is wat ik wilde zeggen...

Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.