Date: prev next · Thread: first prev next last


Hai Ivo,

Jouw LibreOffice heeft een "gebruikers profiel". Dat verschilt per systeem waar het zich bevindt https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl#Standaardlocaties

In dat gebruikersprofiel vind je een bestand "registrymodifications.xcu". Daarin worden veranderingen aan de standaardinstellingen van LibreOffice opgeslagen.

Wat je zou kunnen proberen is het volgende:

- je hernoemt je gebruikersprofiel van LO en dan

- start je het programma opnieuw op

Nu wordt er onmiddellijk een nieuw gebruikersprofiel gemaakt.

Daarin kopieer je het bestand registrymodifications.xcu uit het oude/hernoemde gebruikersprofiel.

Dan start je LO en kijkt of de puntjes, waar je het over had, er staan of niet.

Als het goed gaat hoef je in de toekomst alleen maar zuinig te zijn op het bestand registrymodifications.xcu

ps. Kees, die hoofdletters doe ik omdat ik denk dat vet "gedrukt" en onderstreept niet zichtbaar worden in de mailinglist. Dat zijn volgens mij HTML dingen. En dat komt er volgens mij niet door.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.