Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Formulieren in Writer' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat formulieren zijn en wanneer u ze zou
kunnen gebruiken. Daarna wordt uitgebreid beschreven hoe u formulieren
maakt. Daarbij worden de belangrijke werkbalken genoemd, zoals
Formulierontwerp en Formulierbesturingselementen. Met een voorbeeld van een
eenvoudig formulier wordt e.e.a. verduidelijkt. Ook wordt er ingegaan op
het gebruik van een formulier, bijvoorbeeld als invulformulier of als
invoermethode van een database. En er wordt beschreven hoe u (delen van)
een formulier beveiligt tegen wijzigingen door de gebruikers van het
formulier.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.