Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met Writer' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen van Writer uitgelegd. Zo wordt
de interface beschreven, met de vensters, de werkbalken en de Zijbalk.
Daarna wordt beschreven hoe er met tekst kan worden omgegaan, er op
verschillende manieren en met verschillende indelingen kan worden
opgeslagen en ook hoe er met verschillende talen in een document kan worden
gewerkt en de spelling voor die verschillende talen kan worden
gecontroleerd. Ook het opmaken van tekst en het invoegen van speciale
tekens komt aan de orde. En ook hoe om te gaan met tabstops en waarom het
beter is uw eigen tabstops te definiëren. Vervolgens wordt het opmaken van
pagina’s beschreven en het plaatsen van kop- en/of voetteksten. En ook het
maken van inhoudsopgaven, indexen en woordenlijsten. Tenslotte wordt er ook
ingegaan op het invoegen van afbeeldingen, het afdrukken, het gebruik van
standaardbrieven, het bijhouden van wijzigingen en nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.