Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werkbladen, grafieken en objecten' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u verschillende soorten (OLE)objecten
in Writer invoegt. Dit kunnen bijvoorbeeld werkbladen zijn die in
LibreOffice Calc gemaakt zijn. Ook kunt u daarna deze werkbladen bewerken,
zoals de afmetingen aanpassen, gegevens invoeren, cellen, kolommen en/of
rijen invoegen en cellen samenvoegen of splitsen. Maar u kunt ook
diagrammen invoegen en bewerken. Zo kunt u het diagramtype wijzigen,
diagramgegevens invoeren, diagramelementen toevoegen of verwijderen en een
achtergrond toevoegen. Ook kunt u films en geluiden toevoegen en ook
formules die met LibreOffice Math gemaakt worden.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.