Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Writer aanpassen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Writer voor uzelf efficiënter kunt
maken. Zo kunt u nieuwe menu’s maken of bestaande menu’s aanpassen. U kunt
ook menu-items toevoegen. En u kunt ook werkbalken aanpassen en veel
gebruikte functies hier aan toevoegen. Ook kunt u macro’s aan
gebeurtenissen toewijzen en extensies toevoegen. Tenslotte wordt nog
beschreven hoe u eigen (aangepaste) kleuren en lettertypes toevoegt.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.