Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Writer versie 6 is het hoofdstuk 'Writer
instellen' toegevoegd.

LibreOffice wordt met een groot aantal standaardinstellingen geïnstalleerd.
Veel van deze instelling zijn door de gebruiker naar wens aan te passen.
Het aanpassen van algemene instellingen van LibreOffice wordt beschreven in
het hoofdstuk ‘LibreOffice instellen’ van de ‘Handleiding voor beginners’.

Dit hoofdstuk beschrijft het aanpassen van Writer-specifieke instellingen.
Zo kunt u instellingen van gebruikersgegevens, de weergave, het afdrukken,
paden, lettertypes, beveiliging en toepassingskleuren aanpassen. Ook kunt u
allerlei opties aanpassen die met het laden en opslaan van documenten te
maken heeft. En u kunt ook kiezen of koppelingen automatisch moeten worden
bijgewerkt tijdens het laden, welke maateenheden en tabstops u wilt
gebruiken en of u aanvullende scheidingstekens wilt gebruiken. Verder kunt
u de instellingen van de opmaakhulp, voor het raster, voor het aanmaken van
tabellen, voor het bijhouden van wijzigingen en het vergelijken van
documenten aanpassen. En nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.