Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi

Mag ik hier uit concluderen dat Normaal te vaag is en Bewerkingsweergave
niet lekker bekt?
Ik zou dan gaan voor Diaweergave. Is dit voor iedereen acceptabel?

Groetjes, Kees

Op 4 februari 2017 om 17:05 schreef hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2017-02-04 16:44, Cor Nouws wrote:
Hoi Hans,

hdv@gmail wrote on 04-02-17 15:48:

Het probleem met normaal is dat het een relatief begrip is dat door
iedereen
anders geïnterpreteerd wordt en dat ook nog eens niets zegt over wát er
dan
normaal zou zijn. Het is in mijn ogen geen beschrijvende term, maar een
...

Begrijp ik en ben het met je eens, min of meer. Immers, aan de andere
kant wordt Normaal blijkbaar soms op een voorspelbare wijze
geïnterpreteerd, of geacht dat te worden ;) Immers, het wordt vaker
gebruikt..
Zoiets als 'standaard' - hence dat Normal en Standard/Standaard vaak
gerelateerd zijn.

Zoals gebruikelijk: ik denk niet dat ik hierover ruzie wil maken, maar
eens een woordenuitwisseling met je, is wel een goede tijdsbesteding ;)

Ha! Ruzie is nooit goed. Het uitwisselen van ideeën is altijd goed.
Althans, wat
mij betreft. Zeker als er ergens een idee uit komt dat voor iedereen
"werkt".
Ooit hadden de Grieken democratie op deze manier bedoeld. Later pas zijn
we er
een heel politiek circus van gaan maken met z'n allen...

Grx HdV--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.