Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Hans,

hdv@gmail wrote on 04-02-17 15:48:

Het probleem met normaal is dat het een relatief begrip is dat door iedereen
anders geïnterpreteerd wordt en dat ook nog eens niets zegt over wát er dan
normaal zou zijn. Het is in mijn ogen geen beschrijvende term, maar een
...

Begrijp ik en ben het met je eens, min of meer. Immers, aan de andere
kant wordt Normaal blijkbaar soms op een voorspelbare wijze
geïnterpreteerd, of geacht dat te worden ;) Immers, het wordt vaker
gebruikt..
Zoiets als 'standaard' - hence dat Normal en Standard/Standaard vaak
gerelateerd zijn.

Zoals gebruikelijk: ik denk niet dat ik hierover ruzie wil maken, maar
eens een woordenuitwisseling met je, is wel een goede tijdsbesteding ;)


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.