Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-02-04 07:46, Kees Kriek wrote:
Op 3 februari 2017 om 17:58 schreef hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2017-02-03 11:10, Kees Kriek wrote:
Allen

in Impress heb je een aantal tabbladen. Zoals Tekeningmodus, Overzicht,
Notities.
In het Engels heet het tabblad Tekenjngmododus "Normal'.
Nu is er ook een menuoptie om naar de weergave Tekeningmodus te gaan en
dat
is Beeld > Normaal. Dat lijkt me niet consistent.
Kunnen we daar dan net beter Beeld > Tekeningmodus van maken? Of de tab
weergave ook 'Normaal' laten heten.

Ik ga even eigenwijs zijn, maar ik heb tekenmodus nooit een gelukkige term
gevonden. De reden daarvoor is eigenlijk tweeledig:

- Je kunt in die modus meer doen dan tekenen

- De andere modi gaan ook niet over wat je doet, maar over wat je ziet.

Zou het niet beter zijn dit gewoonweg de "dia" weergave te noemen?


Dat zou beteken dat overal waar nu normaal staat er dan Diaweergave of
gewoon Weergave moet komen/ ook in de menu's. Is dat beter dan 'Normaal'?
En zo ja ja, wat wordt het dan definitief?

Ik zou inderdaad overal "Diaweergave" of mogelijk zelfs platweg "Dia" gebruiken.
Maar dat laatste is mogelijk niet op alle plekken waar deze term wordt gebruikt
eenduidig genoeg. Aan de andere kant: op de tabs werkt het juist wel heel erg
goed, als je het naast de andere termen op de tabs ziet. Heel eventueel zou je
kunnen denken aan "Bewerkingsweergave", dat is nog duidelijker, want dat is
immers het hoofddoel van die modus, maar of dat nou een "lekkere" term is?

Het probleem met "Normaal" is dat dat voor iedereen een andere betekenis heeft.
Bovendien, wat is "Normaal" dan precies? Het zegt helemaal niets over wat je in
die modus doet. Zeker voor een beginnende gebruiker is het dus niet echt een
beschrijvende term.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.