Date: prev next · Thread: first prev next last


hdv@gmail wrote on 04-02-17 09:29:
On 2017-02-04 07:46, Kees Kriek wrote:

Dat zou beteken dat overal waar nu normaal staat er dan Diaweergave of
gewoon Weergave moet komen/ ook in de menu's. Is dat beter dan 'Normaal'?
En zo ja ja, wat wordt het dan definitief?

Ik zou inderdaad overal "Diaweergave" of mogelijk zelfs platweg "Dia" gebruiken.

Wat is overal?
Let op dat Dia ook al een hoofdingang in het menu is.
In het menu Beeld en op de 'werkbalk weergave-tabs' lijkt mij dia OK.

Maar dat laatste is mogelijk niet op alle plekken waar deze term wordt gebruikt
eenduidig genoeg. Aan de andere kant: op de tabs werkt het juist wel heel erg
goed, als je het naast de andere termen op de tabs ziet. Heel eventueel zou je
kunnen denken aan "Bewerkingsweergave", dat is nog duidelijker, want dat is
immers het hoofddoel van die modus, maar of dat nou een "lekkere" term is?

In andere weergaven bewerk ik ook, maar dan andere dingen.

Het probleem met "Normaal" is dat dat voor iedereen een andere betekenis heeft.
Bovendien, wat is "Normaal" dan precies? Het zegt helemaal niets over wat je in
die modus doet. Zeker voor een beginnende gebruiker is het dus niet echt een
beschrijvende term.

Je moet altijd uitkijken als je dingen ter discussie wilt stellen. Wat
is er nou mis met of onduidelijk aan Normaal ?  ;)
In Writer heb je immers ook de keuzes Beeld > Normaal en Beeld >
Internet (was HTML ofzo).


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.