Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-02-04 09:39, Cor Nouws wrote:
hdv@gmail wrote on 04-02-17 09:29:
On 2017-02-04 07:46, Kees Kriek wrote:

Dat zou beteken dat overal waar nu normaal staat er dan Diaweergave of
gewoon Weergave moet komen/ ook in de menu's. Is dat beter dan 'Normaal'?
En zo ja ja, wat wordt het dan definitief?

Ik zou inderdaad overal "Diaweergave" of mogelijk zelfs platweg "Dia" gebruiken.

Wat is overal?
Let op dat Dia ook al een hoofdingang in het menu is.

Vandaar ook dat ik een voorbehoud maakte.

In het menu Beeld en op de 'werkbalk weergave-tabs' lijkt mij dia OK.


Maar dat laatste is mogelijk niet op alle plekken waar deze term wordt gebruikt
eenduidig genoeg. Aan de andere kant: op de tabs werkt het juist wel heel erg
goed, als je het naast de andere termen op de tabs ziet. Heel eventueel zou je
kunnen denken aan "Bewerkingsweergave", dat is nog duidelijker, want dat is
immers het hoofddoel van die modus, maar of dat nou een "lekkere" term is?

In andere weergaven bewerk ik ook, maar dan andere dingen.

Mee eens. Maar daar bewerk je niet de dia zelf. Diabewerking zou dus nog
accurater zijn, maar zoals ik al schreef lijkt het me niet zo'n lekkere term.

Het probleem met "Normaal" is dat dat voor iedereen een andere betekenis heeft.
Bovendien, wat is "Normaal" dan precies? Het zegt helemaal niets over wat je in
die modus doet. Zeker voor een beginnende gebruiker is het dus niet echt een
beschrijvende term.

Je moet altijd uitkijken als je dingen ter discussie wilt stellen. Wat
is er nou mis met of onduidelijk aan Normaal ?  ;)
In Writer heb je immers ook de keuzes Beeld > Normaal en Beeld >
Internet (was HTML ofzo).

Het probleem met normaal is dat het een relatief begrip is dat door iedereen
anders geïnterpreteerd wordt en dat ook nog eens niets zegt over wát er dan
normaal zou zijn. Het is in mijn ogen geen beschrijvende term, maar een
containerbegrip dat zonder context geen eenduidige betekenis heeft. Liefst zou
je een term gebruiken die aangeeft welke functionaliteit ermee gemoeid is,
zonder dat daarbij context vereist is. Bovendien impliceert het dat de rest niet
normaal zou zijn.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.