Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

Misschien wat laat, maar ik vind hulpmiddelen veel beter dan gereedschappen. Het deed me altijd wat pijn in de oren, die gereedschappen, bij het vertalen van de handleidingen, maar ik had niet direct een beter alternatief.

Geen nood Kees, ik zorg wel voor de vervanging van gereedschap(pen) door hulpmiddel(en), daar hebben we immers een handig tooltje voor. ;-)

Vriendelijke groeten

Leo


Op 07-01-17 om 10:34 schreef pieter kristensen:
Mooie uitleg vind ik

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "hdv@gmail" <hdv.jadev@gmail.com>
Verzonden: ‎7-‎1-‎2017 10:22
Aan: "discuss@nl.libreoffice.org" <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-discuss] gereedschappen of hulpmiddelen

On 2017-01-07 09:18, Kees Kriek wrote:
Tot nu toe hebben maar twee mensen gereageerd. Persoonlijk voel ik meer
voor hulpmiddelen dan voor gerei. Graag zou ik wat meer meningen zien,
zodat we een besluit kunnen nemen.
Hai Kees,

Ik ben altijd uitgegaan van de volgende betekenissen, afhankelijk van de context:

werktuig
gereedschap
hulpmiddel
instrument
uitrusting

Maar in deze context, waarin "tools" heel divers wordt toegepast en dus een
algemene term beter past dan een fysieke term als werktuig zou ik kiezen voor
hulpmiddel. Dat legt geen beperkingen op aan het karakter en de toepassing van
het gereedschap en dat is precies wat je hier zoekt, denk ik.

HTH

Grx HdV

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.