Date: prev next · Thread: first prev next last


Fijn dat ik nu wat meer meningen heb. Hieruit concludeer ik dat
'hulpmiddel' de voorkeur heeft en dat is ook mijn voorkeur. Helaas staat er
in heel wat handleidingen al 'gereedschap'. Ik ga niet alle aanwezige
handleingen hirop aanpassen, maar zal dit in de handleidingen die nu
onderhanden zijn en de toekomstige handleidingen wel toepassen.

Met dank voor jullie inbreng,
Kees

Op 7 januari 2017 om 10:22 schreef hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2017-01-07 09:18, Kees Kriek wrote:
Tot nu toe hebben maar twee mensen gereageerd. Persoonlijk voel ik meer
voor hulpmiddelen dan voor gerei. Graag zou ik wat meer meningen zien,
zodat we een besluit kunnen nemen.

Hai Kees,

Ik ben altijd uitgegaan van de volgende betekenissen, afhankelijk van de
context:

werktuig
gereedschap
hulpmiddel
instrument
uitrusting

Maar in deze context, waarin "tools" heel divers wordt toegepast en dus een
algemene term beter past dan een fysieke term als werktuig zou ik kiezen
voor
hulpmiddel. Dat legt geen beperkingen op aan het karakter en de toepassing
van
het gereedschap en dat is precies wat je hier zoekt, denk ik.

HTH

Grx HdV--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.